Havana - Que sera, sera превод на песента


Текст на песента


Sun rising over me and you
A green light turning into blue
Long time you sent away
Away and goes in vain
And every morning feels like you
You can go now

(x4)
Ai que sera sera que sera
Que sera

Solo contigo quiero estar
Que sera sera

The way your lips align
Into a perfect smile
And how your hips move so sexy

(x4)
Ai que sera sera que sera
Que sera

Solo contigo quiero estar
Que sera sera

Listen to my hearbeat
It`s your name on it
Escucha mi corazon
Como grita por to amor
Tu dulce amor

(x4)
Ai que sera sera que sera
Que sera
Превод


Че , ще бъде , ще бъде
Слънцето изгрява над мен и теб .
Зелената светлина се превръща в синя .
Дълго време те изпращам , далеч...
Далеч отиваш напразно .
И всяка сутрин я усещам , като теб .
Можеш да тръгнеш сега ...
Можеш да се скриеш сега ...
Държа те сега ...
Любов , дъжд , слънце ...

(x4)
Че , ще бъде , ще бъде...
Ще бъде , ще бъде ...

Ще бъде ... /x3

Само със теб искам да бъда ...
Че , ще бъде , ще бъде ...
Сиянието това сме ние .
Преминаха светкавици , мога да видя .
Начинът по който устните ти привличат .
Превръщащи се в перфектна усмивка .
Как бедрата ти се движат толкова секси .
Можеш да тръгнеш сега ...
Можеш да се скриеш сега ...
Държа те сега ...
Любов , дъжд , слънце ...

(x4)
Че , ще бъде , ще бъде...
Ще бъде , ще бъде ...

Ще бъде .../x3

Само със теб искам да бъда ...
Че , ще бъде , ще бъде ...
Чуй моя сърдечен ритъм .
Това е твоето име върху него .
Слушай моето сърце ...
Как крещи за твоята любов ...
Твоята сладка любов ..

(x4)
Че , ще бъде , ще бъде...
Ще бъде , ще бъде ...

Че , ще бъде , ще бъде ... /x6
Само със теб искам да бъда .
Че , ще бъде , ще бъде ...

Още от този изпълнител(и)