Alexandra Stan feat. Havana - Ecoute превод на песента


Текст на песента

I could fly...
...If you gave me the wings to do it.
I could fly,
way up high to the clouds!
Hit the road that will take me to your heart
Side out...
Knock out loud!
Écoute, écoute, écoute-moi!
Et suis la route après ma voie!
Tu sais bien que je suis là pour toi.
Écoute, écoute, écoute-moi!
Écoute, écoute, écoute-moi!
Et suis la route après ma voie!
Tu sais bien que je suis là pour toi.
Écoute, écoute, écoute-moi!
(Écoute, écoute, écoute)
Sun rise now!
Feel the sun...
...in these desert we call home.
We’re alone, in this world,
you’re my one who trembles when...
...I sing our song!
Listen close!
Écoute, écoute, écoute-moi!
Et suis la route après ma voie!
Tu sais bien que je suis là pour toi.
Écoute, écoute, écoute-moi!
Et suis la route après ma voie!
Tu sais bien que je suis là pour toi.
Écoute, écoute, écoute-moi!
(Écoute, écoute, écoute)
Écoute, écoute, écoute-moi!
Et suis la route après ma voie!
Tu sais bien que je suis là pour toi.
Écoute, écoute, écoute-moi!
Превод

Можех да летя...
...ако ми бе дал крилете, за да го направя.
Можех да летя,
по пътя нагоре, високо до облаците!
Да достигна пътя, който ще ме отведе до сърцето ти
Външната стена...
Нокаутирам шумно!
Слушай, слушай, чуй ме!
И следвай пътя след моя глас!
Знаеш, че съм тук заради теб.
Слушай, слушай, чуй ме!
Слушай, слушай, чуй ме!
И следвай пътя след моя глас!
Знаеш, че съм тук заради теб.
Слушай, слушай, чуй ме!
(Слушай, слушай, слушай)
Слънцето изгрява сега!
Усети слънцето...
...в тази пустиня, която наричаме дом.
Ние сме сами, в този свят,
ти си моята единствена, която трепери когато...
...пея нашата песен!
Слушай внимателно!
Слушай, слушай, чуй ме!
И следвай пътя след моя глас!
Знаеш, че съм тук заради теб.
Слушай, слушай, чуй ме!
И следвай пътя след моя глас!
Знаеш, че съм тук заради теб.
Слушай, слушай, чуй ме!
(Слушай, слушай, слушай)
Слушай, слушай, чуй ме!
И следвай пътя след моя глас!
Знаеш, че съм тук заради теб.
Слушай, слушай, чуй ме!

Още от този изпълнител(и)