Alexandra Stan ft. Havana - Ecoute превод на песента


Текст на песента

I could fly,
If you'd give me the wings to do it
I could fly
Way up high to the clouds
Hit the road that will take me to your heart
Side out
Knock out loud

Ecoute, ecoute, ecoute-moi,
et suis la route apres ma voix,
Tu sais bien que je suis la pour toi
Ecoute ecoute ecoute-moi

Ecoute, ecoute, ecoute-moi,
et suis la route apres ma voix,
Tu sais bien que je suis la pour toi
Ecoute ecoute ecoute-moi
(Ecoute ecoute ecoute
Ecoute ecoute ecoute)

Sun rise now,
The feelings that we've got a place
That we call home
We're alone, in this world
You're my one who trembles when
I sing our song,
Listen close!

Ecoute, ecoute, ecoute-moi,
et suis la route apres ma voix,
Tu sais bien que je suis la pour toi
Ecoute ecoute ecoute-moi

Ecoute, ecoute, ecoute-moi,
et suis la route apres ma voix,
Tu sais bien que je suis la pour toi
Ecoute ecoute ecoute-moi
(Ecoute ecoute ecoute
Ecoute ecoute ecoute)

Ecoute, ecoute, ecoute-moi,
et suis la route apres ma voix,
Tu sais bien que je suis la pour toi
Ecoute ecoute ecoute-moi.
Превод


Можех да летя
Ако ми беше дал крила да го направя
Мoжех да летя
Високо до облаците
Хвани пътя който ще ме отведе до сърцето ти
Отвън
Почукай силно

Чуй, чуй,чуй ме
следвай гласа ми
Знаеш, че съм тук за теб
Чу, чуй, чуй ме

Чуй, чуй,чуй ме
следвай гласа ми
Знаеш, че съм тук за теб
Чу, чуй, чуй ме
(чуй чуй чуй
чуй чуй чуй)

Слънцето изгрява сега
Чувствата в които имаме място
Тези които наричаме дом
Сами сме в този свят
Ти си единствената която трепери когато
пея нашата песен
Слушай внимателно!

Чуй, чуй,чуй ме
следвай гласа ми
Знаеш, че съм тук за теб
Чу, чуй, чуй ме

Чуй, чуй,чуй ме
следвай гласа ми
Знаеш, че съм тук за теб
Чу, чуй, чуй ме
(чуй чуй чуй
чуй чуй чуй)

Чуй, чуй,чуй ме
следвай гласа ми
Знаеш, че съм тук за теб
Чу, чуй, чуй ме

Още от този изпълнител(и)