Frankie Miller - Jealousy превод на песента


Текст на песента

It cuts me deep
And it cuts me wide
This gut rock feelin'
I get inside
And I blame you
But it's really me
Can't rid myself
Of jealousy
When I'm away
And you're at home
I don't believe
You're on your own
It's my foolish
Insecurity
Can't rid myself
Of jealousy
Jealousy
As thick as mud
It's in my veins
It's in my blood
Jealousy
It's plain to see
I love you more
Than you love me
It get's me so
I can't sleep at night
I walk the floor
In the pale moonlight
Yes, I blame you
But it's really me
Can't rid myself
Of jealousy
Jealousy
It's thick as mud
It's in my veins
It's in my blood
Jealousy
It's plain to see
I love you more
Than you love me, baby
Jealousy
It's thick as mud
It's in my veins
It's in my blood
Jealousy
It's plain to see
I love you so much
It's killin' me, baby
Jealousy
It's thick as mud
It's in my veins
It's in my blood
Jealously
It's plain to see
I love you more
Than you love me
You'll be the death of me, baby,
Jealousy
It's thick as mud
It's in my veins...
Превод

Порязва ме дълбоко
и ме порязва навсякъде.
това унищожаващо, разтърсващо чувство,
което изпитвам отвътре.
И обвинявам теб,
но всъщност съм аз.
Не мога да се отърва
от ревността.
Когато съм далече,
а ти си в къщи,
не вярвам,
че си сама.
Това е моятат глупава
несигурност.
Не мога да се отърва
от ревността.
Ревност,
гъста като кал.
Във вените мие,
в кръвта ми е...
Ревност,
ясно се вижда,
че те обичам повече,
отколкоти ти мен...
Завладява ме така,
че не мога да спя нощем.
Разхождам се по пода
в бледа лунна светлина.
Да, обвинявам теб,
но всъщнот съм аз.
Не мога да се отърва
от ревността.
Ревност,
гъста като кал.
Във вените мие,
в кръвта ми е.
Ревност,
ясно се вижда,
че те обичам повече,
отколкоти ти мен.
Ревност,
гъста като кал.
Във вените мие,
в кръвта ми е.
Ревност,
ясно се вижда,
че те обжичам толкова много
и това ми убива, скъпа....

Още от този изпълнител(и)