Celine Dion - Just walk away превод на песента


Текст на песента

I know i never loved this way before
And no one else has loved me more
With you i've laughed and cried
I have lived and died
What i wouldn't do just to be with you
I know i must forget you and go on
I can't hold back my tears too long
Though life won't be the same
I've got to take the blame
And find the strenght i need to let you go
Just walk away
Just say goodbye
Don't turn around now you may see me cry
I mustn't fall apart
Or show my broken heart
Or the love i feel for you
So walk away
And close the door
And let my life be as it was before
And i'll never never know
Just how i let you go
But there's nothing left to say
Just walk away
There'll never be a moment i'll regret
I've loved you since the day we met
For all the love you gave
And all the love we made
I know i've got to find the strenght to say
Just walk away
Just say goodbye
Don't turn around now you may see me cry
I mustn't fall apart
Or show my broken heart
Or the love i feel for you
So walk away
And close the door
And let my life be as it was before
And i'll never never know
Just how i let you go
But there's nothing left to say
Just walk away
Just walk away
Just say goodbye
Don't turn around now you may see me cry
I mustn't fall apart
Or show my broken heart
Or the love i feel for you
So walk away
And close the door
And let my life be as it was before
And i'll never never know
Just how i let you go
But there's nothing left to say
Just walk away
Превод

Знам никога не съм обичала потози начин преди
и никои друг не ме е обичал повече
С теб се смях и плаках
живях и умирах
Какво ли не бих направила просто да бъда с теб
Знам че трябва да те забравя и да продължа
не мога да сдържам сълзите си твърде дълго
Въпреки че животът ми няма да бъде същия
трябва да поема вината
и да намеря силата да те пусна да си отидеш
Просто си върви
просто кажи сбогом
Не се обръщай може да видиш сълзите ми
Няма да се предам
или да ти покажа разбитото си сърце
или любовта ми към теб
Така че си върви
и затвори вратата
И нека животът ми стане какъвто беше
И аз никога,никога няма да знам
просото как те пуснах да си тръгнеш
но ние няма какво да си кажем

Още от този изпълнител(и)