Lady GaGa - Judas превод на песента


Текст на песента

Oh, oh, ohhhh, oh
I'm in love with Judas, Judas
Oh, oh, ohhhh, oh
I'm in love with Judas, Judas
JU-DAS-JUDA, JU-DAS-JUDA, JU-DAS-GAGA
JU-DAS-JUDA, JU-DAS-JUDA, JU-DAS-JUDA, JU-DAS-GAGA
When he comes to me, I am ready
I'll wash his feet with my hair if he needs
Forgive him when his tongue lies through his brain
Even after three times, he betrays me
AH-AH AH-AH
I'll bring him down, bring him downtown
AH-AH AH-AH
A king with no crown, a king with no crown
I'm just a Holy Fool, oh baby he's so cruel
But I'm still in love with Judas, baby
I'm just a Holy Fool, oh baby he's so cruel
But I'm still in love with Judas, baby
Oh, oh, ohhhh, oh
I'm in love with Judas, Judas
Oh, oh, ohhhh, oh
I'm in love with Judas, Judas
JU-DAS-JUDA, JU-DAS-JUDA, JU-DAS-JUDA, JU-DAS-GAGA
I couldn't love a man so purely
Even darkness forgave his crooked way
And I've learned our love is like a brick
Build a house or sink a dead body
AH-AH AH-AH
I'll bring him down, bring him down down
AH-AH AH-AH
A king with no crown, a king with no crown
I'm just a Holy Fool, oh baby he's so cruel
But I'm still in love with Judas, baby
I'm just a Holy Fool, oh baby he's so cruel
But I'm still in love with Judas, baby
Oh, oh, ohhhh, oh
I'm in love with Judas, Judas
Oh, oh, ohhhh, oh
I'm in love with Judas, Judas
In the most Biblical sense, I am beyond repentance
Fame hooker, prostitute wench, vomits her mind
But in the cultural sense I just speak in future tense
Judas kiss me if offenced, or wear an ear condom next time
I wanna love you, but something's pulling me away from you
Jesus is my virtue, Judas is the demon I cling to
I cling to
I'm just a Holy Fool, oh baby he's so cruel
But I'm still in love with Judas, baby
I'm just a Holy Fool, oh baby he's so cruel
But I'm still in love with Judas, baby
Oh, oh, ohhhh, oh
I'm in love with Judas, Judas
Oh, oh, ohhhh, oh
I'm in love with Judas, Judas
JU-DAS-JUDA, JU-DAS-JUDA, JU-DAS-JUDA, JU-DAS-GAGA
Превод

Оу, оу, Оуууу, оу
Влюбена съм в Юда, Юда
Оу, оу, Оуууу, оу
Влюбена съм в Юда, Юда
ЮДА, ЮДА, ЮДА - ГАГА
ЮДА, ЮДА, ЮДА - ГАГА
Когато дойде за мен, ще съм готова
Ще измия краката му с косата си, ако пожелае
Ще му простя, когато езикът му минава през мозъка му
Ще му простя, въпреки че три пъти ме предаде
АХ-АХ АХ-АХ
Ще го доведа, ще го доведа долу
АХ-АХ АХ-АХ
Крал без корона, крал без корона
Аз съм просто Свещена Глупачка, о скъпи, той е толкова жесток
Но аз все още съм влюбена в Юда, скъпи
Аз съм просто Свещена Глупачка, о скъпи, той е толкова жесток
Но аз все още съм влюбена в Юда, скъпи
Оу, оу, Оуууу, оу
Влюбена съм в Юда, Юда
Оу, оу, Оуууу, оу
Влюбена съм в Юда, Юда
ЮДА, ЮДА, ЮДА - ГАГА
Не можех да обичам толкова непорочен мъж
Дори тъмнината му прости
Научих, че любовта ни е като тухла
Можем да построим къща или да потопим тяло
АХ-АХ АХ-АХ
Ще го доведа, ще го доведа долу
АХ-АХ АХ-АХ
Крал без корона, крал без корона
Аз съм просто Свещена Глупачка, о скъпи, той е толкова жесток
Но аз все още съм влюбена в Юда, скъпи
Аз съм просто Свещена Глупачка, о скъпи, той е толкова жесток
Но аз все още съм влюбена в Юда, скъпи
Оу, оу, Оуууу, оу
Влюбена съм в Юда, Юда
Оу, оу, Оуууу, оу
Влюбена съм в Юда, Юда
Аз съм толкова Библейски настроена, даже съм за подражание
Сводник, проститутка...той си играе с умовете им
Но в бъдеще... аз говоря за глаголното време
Юда ме целуна в знак на защита или пък носеше кондом
Искам да те обичам, но нещо ме дърпа назад
Иисус е моя добродетел, Юда е моя демон... кой да избера.
Аз съм просто Свещена Глупачка, о скъпи, той е толкова жесток
Но аз все още съм влюбена в Юда, скъпи
Аз съм просто Свещена Глупачка, о скъпи, той е толкова жесток
Но аз все още съм влюбена в Юда, скъпи
Оу, оу, Оуууу, оу
Влюбена съм в Юда, Юда
Оу, оу, Оуууу, оу
Влюбена съм в Юда, Юда
ЮДА, ЮДА, ЮДА, ЮДА - ГАГА

Още от този изпълнител(и)