Leonard Cohen - Nevermind превод на песента


Текст на песента

The war was lost
The treaty signed
I was not caught
I crossed the line


I was not caught
Though many tried
I live among you
Well disguised


I had to leave
My life behind
I dug some graves
You’ll never find


The story’s told
With facts and lies
I have a name
But nevermind


Nevermind
Nevermind
The war was lost
The treaty signed


There’s truth that lives
And truth that dies
I don’t know which
So nevermind


Your victory
Was so complete
Some among you
Thought to keep


A record of
Our little lives
The clothes we wore
Our spoons, our knives


The games of luck
Our soldiers played
The stones we cut
The songs we made


Our law of peace
Which understands
A husband leads
A wife commands


And all of this
Expressions of
The sweet indifference
Some call love


The high indifference
Some call fate
But we had names
More intimate


Names so deep and
Names so true
They’re blood to me
They’re dust to you


There is no need
That this survive
There’s truth that lives
And truth that dies


Nevermind
Nevermind
I live the life
I left behind


There’s truth that lives
And truth that dies
I don't know which
So nevermind


I could not kill
The way you kill
I could not hate
I tried I failed


You turned me in
At least you tried
You side with them
Whom you despise


This was your heart
This swarm of flies
This was once your mouth
This bowl of lies


You serve them well
I’m not surprised
You’re of their kin
You’re of their kind


Nevermind
Nevermind
I had to leave my life behind
The story’s told
With facts and lies


You own the world
So nevermind
Nevermind
Nevermind
I live the life
I left behind
I live it full
I live it wide
Through layers of time
You can’t divide
My woman’s here
My children too
Their graves are safe
From ghosts like you
In places deep
With roots entwined
I live the life I left behind
The war was lost
The treaty signed
I was not caught
I crossed the line
I was not caught
Though many tried
I live among you
Well disguised

Превод

Както и да е

Войната беше загубена,
договорът беше подписан.
Не ме хванаха,
преминах границата.


Не бях хванат,
въпреки че много се опитаха.
Живея сред вас
добре прикрит.


Трябваше да оставя
живота си зад гърба си.
Изкопах няколко гроба,
които няма да намерите.


Историята е разказана
с факти и лъжи.
Аз имам име,
но както и да е.


Както и да е,
все тая.
Войната беше загубена,
договорът беше подписан.


Има истина, която живее
и истина, която умира.
Не знам коя,
така че все тая.


Мир, само мир, Салем
Мир, само мир.


Твоята победа
беше толкова цялостна.
Някой около теб
си мисли да я запази.


Запис на
нашите малки животи
Дрехите, които носихме,
нашите лъжици, нашите ножове.


Игрите на късмета,
нашите пионки играха.
Камъните, които разрязахме.
Песните, които създадохме.


Нашият закон за мир,
който разбира.
Мъжът води,
а жената командва.


И всичко това
изразяване на
сладко безразличие,
някои наричат любов.


Високото безразличие,
някои наричат участ,
но ние имахме имена
по-интимни.


Имена толкова дълбоки
имена толкова истински.
Те са кръвни за мен
и смет за теб.


Няма нужда,
така се оцелява.
Има истина, която живее
и истина, която умира.


Както и да е,
няма значение.
Живея живота,
който изоставих.


Има истина, която живее
и истина, която умира.
Не знам коя,
така че все тая.


Мир, само мир, Салем
Мир, само мир.


Не можах да убивам,
както ти убиваше.
Не можах да мразя,
опитах се и се провалих.


Ти ме предаде,
поне опита.
Продължи с тези,
които презираше.


Това беше сърцето ти,
този рояк мухи.
Това беше устата ти,
тази купа с лъжи.


Служиш им добре,
не съм изненадан.
Ти си от тяхното семейство,
ти си от техния вид.


Както и да е,
няма значение.
Трябваше да оставя
живота си зад гърба си.
Историята е разказана
с факти и лъжи.
Ти притежаваш света,
така че все тая.


Както и да е,
няма значение.
Живея живота,
който изоставих.


Живея го напълно,
живея го нашироко,
между слоевете на времето.
Не можеш да ни разделиш.


Моята жена е тук,
децата ми също.
Техните гробове са в безопасност
от призраци като теб.


На места дълбоко
С преплетени корени
Живея живота, който оставих


Войната беше загубена,
договорът беше подписан.
Не ме хванаха,
преминах границата.


Не бях хванат,
въпреки че много се опитаха.
Живея сред вас
добре прикрит.

Още от този изпълнител(и)