Дарина Йотова - Недей превод на песента


Текст на песента

Не променяй себе си, себе си
Обещание даваш ми, даваш ми
Не забравяй, липсваш ми, липсваш ми
Не затвраяй сърцето си, сърцето си


Ууу, недей, ей
Ууу, недей
Ууу, недей, ей
Ууу, недей
Ууу, недей, ей
Ууу, недей
Ууу, недей, ей
Ууу, недей


Може би ти и аз, някога ще се срещнем
Може би, може би
Някога ще се срещнем
Може би ти и аз, някога ще се срещнем
Може би, може би
Някога ще се срещнем


Тези капки по лицето ми, не са сълзи
Аз ще съм добре, повярвай ми, не ме мисли
Не казвай нищо, очите казват, ще кажат всичко
Едно те моля, не ме забравяй
Ууу недей, ууу недей-ей-ей-ей


Ууу, недей, ей
Ууу, недей
Ууу, недей, ей
Ууу, недей
Ууу, недей, ей
Ууу, недей
Ууу, недей, ей
Ууу, недей


Може би ти и аз, някога ще се срещнем
Може би, може би
Някога ще се срещнем
Може би ти и аз, някога ще се срещнем
Може би, може би
Някога ще се срещнем


Вкъщи още има твои вещи,
крия мириса на тебе със ароматни свещи.
Всичко е наред, грешките ще станат смешни,
грешно ли е да обичам тези сладки грешки?


Недей, недей, недей, недей.
Недей, недей, недей, недей.


Може би ти и аз, някога ще се срещнем.
Може би, може би,
nякога ще се срещнем.
Може би ти и аз, някога ще се срещнем.
Може би, може би,
nякога ще се срещнем.


Може би ти и аз,
т-ти и аз, ти и аз.
Може би ти и аз,
т-ти и аз, ти и аз
някога, някога...

Превод

Don't change yourself, yourself
You are giving me a promise, you are giving me
Don't forget, I miss you, I miss you
Don't close your heart, your heart

Oooh, don't, don't
Oooh, don't
Oooh, don't, don't
Oooh, don't
Oooh, don't, don't
Oooh, don't
Oooh, don't, don't
Oooh, don't

May be you, me, we will ever meet
May be, may be
We will ever meet
Maybe you, me, we will ever meet
May be, may be
We will ever meet

Those drops on my face- aren't tears
I will be OK, believe me, don't think me
Don't say nothing, the eyes are talking, they will say everything
I am asking you one, don't forget me
Ooooh, don't, oooh don't, don't, don't, don't

Oooh, don't, don't
Oooh, don't
Oooh, don't, don't
Oooh, don't
Oooh, don't, don't
Oooh, don't
Oooh, don't, don't
Oooh, don't

May be you, me, we will ever meet
May be, may be
We will ever meet
Maybe you, me, we will ever meet
May be, may be
We will ever meet

They are still your things in home,
I'm hiding your smell with aromatic candles.
Everything is OK, the mistakes will become funny
is that wrong to love those sweet mistakes?

Don't, don't, don't, don't
Don't, don't, don't, don't

May be you, me, we will ever meet
May be, may be
We will ever meet
Maybe you, me, we will ever meet
May be, may be
We will ever meet

May be you and me,
y-you and me, you and me.
May be you and me,
y-you and me you and me
Ever, ever...

Още от този изпълнител(и)