Точка БГ - Жива вода


Текст на песента

Искам да замина някъде далече,
искам да се слея с пръстта.
Искам да поникна заедно с тревата.
Искам да съм жива вода.


Искам да замина някъде далече,
искам да се върна у дома.
Искам да съм риба горе в езерата.
Искам да съм жива вода.


Искам да замина някъде далече,
искам да съм част от дъжда.
Искам да докосна със ръка дъгата.
Искам да съм жива вода.


ТОДОР ЯНКУЛОВ

Още от този изпълнител(и)