Selena Gomez - Lose You To Love Me превод на песента


Текст на песента

You promised the world and I fell for it
I put you first and you adored it
Set fires to my forest
And you let it burn
Sang off-key in my chorus
'Cause it wasn't yours
I saw the signs and I ignored it
Rose-colored glasses all distorted
Set fire to my purpose
And I let it burn
You got off on the hurtin'
When it wasn't yours, yeah

We'd always go into it blindly
I needed to lose you to find me
This dancing was killing me softly
I needed to hate you to love me, yeah

To love love
To love love
To love
I needed to lose you to love me, yeah
To love love
To love love
To love
I needed to lose you to love me

I gave my all and they all know it
Then you tore me down and now it's showing
In two months, you replaced us
Like it was easy
Made me think I deserved it
In the thick of healing, yeah

We'd always go into it blindly
I needed to lose you to find me
This dancing was killing me softly
I needed to hate you to love me, yeah

To love love
To love love
To love
I needed to lose you to love me, yeah
To love love
To love love
To love
I needed to lose you to love me

You promised the world and I fell for it
I put you first and you adored it
Set fires to my forest
And you let it burn
Sang off-key in my chorus

To love love
To love love
To love
I needed to hate you to love me, yeah
To love love
To love love
To love
I needed to lose you to love me
To love love
To love love
To love

And now the chapter is closed and done
To love love
To love love
To love
And now it's goodbye, it's goodbye for us


Превод


Обеща ми света и ти повярвах
Поставих те на първо място и това ти хареса
Подпали гората ми
И я остави да изгори
Пя фалшиво в припева ми
Защото не беше твой
Видях признаците, но ги игнорирах
Розови очила, напълно изкривени
Подпали целта ми
И аз я оставих да изгори
Наслаждаваше се на болката
Когато не беше твоя

Винаги се увличаме сляпо
Трябваше да те изгубя, за да открия себе си
Това танцуване ме убиваше бавно
Трябваше да те намразя, за да обикна себе си

Да обикна любовта
Да обикна любовта
Да обикна
Трябваше да те изгубя, за да обикна себе си
Да обикна любовта
Да обикна любовта
Да обикна
Трябваше да те изгубя, за да обикна себе си

Дадох всичко от себе си и те го знаят
Ти ме съсипа и сега личи
За два месеца, ти ни замени
Сякаш е лесно
Накара ме да мисля, че го заслужавам
Докато лекувам своите рани

Винаги се увличаме сляпо
Трябваше да те изгубя, за да открия себе си
Това танцуване ме убиваше бавно
Трябваше да те намразя, за да обикна себе си

Да обикна любовта
Да обикна любовта
Да обикна
Трябваше да те изгубя, за да обикна себе си
Да обикна любовта
Да обикна любовта
Да обикна
Трябваше да те изгубя, за да обикна себе си

Обеща ми света и ти повярвах
Поставих те на първо място и това ти харесваме
Подпали гората ми
И я остави да изгори
Пя фалшиво в припева ми

Да обикна любовта
Да обикна любовта
Да обикна
Трябваше да те намразя, за да обикна себе си
Да обикна любовта
Да обикна любовта
Да обичам
Трябваше да те изгубя, за да обикна себе си
Да обикна любовта
Да обикна любовта
Да обикна

И сега тази глава е затворена завинаги
Да обикна любовта
Да обикна любовта
Да обикна
И сега е време да се сбогуваме, да се сбогуваме

Още от този изпълнител(и)