Havana, Yaar и Kaiia - Big Love превод на песента


Текст на песента

Do you believe if lonely hearts
Find each other will it last?
I can believe cause I found you
Do you believe that everyone
Is born destined for someone?

Girl I’m not playing
Yes I’ve fallen in love
Till I found you I was dreaming alone
Girl I’m not playing
Yes I’ve fallen in love
And I give you my all cause you’re all I’ve been waiting for

I am wearing
I’m wearing what I need
Your big, big love
Your big, big love

You can go chasing all the world
For someone you think is gold
Sometimes your half is next to you
I now believe that lonely hearts
Can find love against the odds

I know I’m safe
I’m with you
It’s not a dream
Cause I woke up next to you
We found true love
In this big big world


Превод


Вярваш ли, че ако самотните сърца,
Се открият един друг ще продължат?
Мога да повярвам, защото те намерих
Вярваш ли, че всеки,
е роден предназначен за някого?

Момиче, аз не си играя
Да, влюбих се
Докато те намеря, аз мечтаех сам
Момиче, аз не си играя
Да, влюбих се
И ти давам всичко свое, защото ти си всичко, което чаках

Нося,
Нося, това от което се нуждая
Твоята голяма, голяма любов
Твоята голяма, голяма любов

Можеш да отидеш да преследваш всичко в целия свят
За някой, който мислиш, че е злато
Понякога твоята половинка е до теб
Сега вярвам, че самотните сърца
Могат да намерят любовта въпреки шансовете

Знам, че съм в безопастност
С теб съм
Не е мечта
Защото се събудих до теб
Намерихме истинската любов
В този голям, голям свят

Още от този изпълнител(и)