Sabrina Carpenter - Thumbs превод на песента


Текст на песента

[Verse 1]
Somewhere in the world
There is a father and a mother
And the father is a son, who has a mother
The mother has a daughter
Who gets married to the brother of a mother
And they all just tryna multiply with one another

[Pre-Chorus]
'Cause that's just the way of the world
It never ends 'til the end, then you start again
That's just the way of the world
That's just the way of the world

[Verse 2]
Somewhere in the world
They think they're working for themselves
They get up every day to go to work for someone else
And somebody works for them
And so, they think they've got it made
But they're all just working to get paid the very same

[Chorus]
And so, they keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-dat-dum (Dum, dum, dum, dum)
They gonna keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-dat-dum-dum (Dum, dum, dum, dum)
And so, they keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-dat-dum (Skiddly-dee-dat-dum)
They gonna keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-dat-dum-dum (Dum, dum, dum)

[Verse 3]
Somewhere in the world
You got a robber and a bank
And the bank robbed the people
So the people rob the bank
And the police came to get him, but they let him get away
'Cause they're all just working to get paid the very same

[Pre-Chorus]
'Cause that's just the way of the world
It never ends 'til the end, and then you start again
That's just the way of the world
That's just the way of the world

[Chorus]
And so, they keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-dat-dum (Skiddly-dee-dat-dum)
They gonna keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-dat-dum-dum (Dum, dum, dum, dum)
And so, they keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-dat-dum (Skiddly-dee-dat-dum)
They gonna keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-dat-dum-dum (Dum, dum, dum)

[Bridge]
Don't believe everything that you hear
Let it go through your left and right ear
Don't just march to the beat of that drum
Don't be one of them people just twiddlin' them thumbs

[Pre-Chorus]
'Cause that's just the way of the world (Way of the world)
It never ends 'til the end, and then you start again (Start again)
That's just the way of the world
That's just the way of the world

[Chorus]
And so, they keep on twiddlin' them thumbs (Keep on)
Skiddly-dee-dat-dum (Skiddly-dee-dat-dum)
They gonna keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-dat-dum-dum (Woo, woo, dum, dum, dum)
And so, they keep on twiddlin' them thumbs (Keep on, keep on)
Skiddly-dee-dat-dum (Skiddly-dee-dat-dum)
They gonna keep on twiddlin' them thumbs (Laa)
Skiddly-dee-dat-dum-dum
(Skiddly-dee-dat-dat-dat-de-dat-dum-dum)

[Outro]
And so, they keep on twiddlin' them thumbs (Keep on, keep on)
Skiddly-dee-dat-dum (Dum, dum, dum, dum)
They keep on, they keep on
They gonna keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-dat-dum-dum
'Cause that's just the way of the world


Превод


Палци
Някъде по света има баща и майка
И бащата е син, който има майка
Тази майка има дъщеря, която се омъжва за брата на друга майка
И така те просто се опитват да се размножават помежду си
Защото така работи света
Няма край до края, но дори тогава започваш отначало
Така работи света
Така работи света
Някъде по света, те мислят, че работят за себе си
Но стават всеки ден, за да работят за някого другиго
И някой работи за тях, а те си мислят, че са успяли
Но те всички работят, за да получават все същата заплата
Така че те просто ще продължават да въртят палци*
Скидли-ди-да-дъм
Те просто ще продължават да въртят палци
Скидли-ди-да-дъм
Така че те просто ще продължават да въртят палци
Скидли-ди-да-дъм
Те просто ще продължават да въртят палци
Скидли-ди-да-дъм
Някъде по света има банка и крадец
Банката ограби хората, така че хората ще ограбят банката
Полицията дойде да го арестува, но го остави да си върви
Защото те всички работят, за да получават все същата заплата
Защото така работи света
Няма край до края, но дори тогава започваш отначало
Така работи света
Така работи света
Така че те просто ще продължават да въртят палци
Скидли-ди-да-дъм (Скидли-ди-да-дъм)
Те просто ще продължават да въртят палци
Скидли-ди-да-дъм
Така че те просто ще продължават да въртят палци
Скидли-ди-да-дъм (Скидли-ди-да-дъм)
Те просто ще продължават да въртят палци
Скидли-ди-да-дъм
Не вярвай на всичко, което чуваш
Остави го да мине покрай ушите ти
Недей просто да маршируваш под ударите на барабаните
Не бъди от хората, които просто въртят палци
Защото така работи света (така работи света)
Няма край до края, но дори тогава започваш отначало
Така работи света
Така работи света
Така че те просто ще продължават да въртят палци*(продължавай)
Скидли-ди-да-дъм (Скидли-ди-да-дъм)
Те просто ще продължават да въртят палци
Скидли-ди-да-дъм (Woo-oo, woo-oo)
Така че те просто ще продължават да въртят палци* (продължавай, продължавай)
Скидли-ди-да-дъм (Скидли-ди-да-дъм)
Те просто ще продължават да въртят палци (ла-а-а-а-а)
Скидли-ди-да-дъм
(Скидли-ди-да-да-да-ди-да-дъм-дъм)
Така че те просто ще продължават да въртят палци* (продължавай, продължавай)
Скидли-ди-да-дъм
Те продължават, продължават
Те просто ще продължават да въртят палци
Скидли-ди-да-дъм
Защото така работи света

*въртя палци - бездействам, не се опитвам да променя нищо в ситуацията

Още от този изпълнител(и)