Епизод - Към брат си


Текст на песента

Тежко брате, се живее всред глупци неразбрани.
Душата ми в огън тлее, сърцето ми в люти рани.
Отечество мило любя, неговият завет пазя.
Но себе си, братя, губя тия глупци да мразя.

Мисли мрачни, мисли бурни са разпнали душа млада.
Ах ръка си кой ще турне на туй сърце дето страда?
Никой, никой, то не знае нито радост ни свобода,
а безумно то играе с болката на народа.

Често брате скришом плача пред неправдата изправен,
но кажи ми що да тача в този свят коварен?
Нищо, нищо, отзив няма на гласът ми благороден.
Тежко днес душата страда в хаоса безбожен.


Още от този изпълнител(и)