Beograd Serbian Ensemble - Tamo daleko превод на песента


Текст на песента

Tamo daleko, daleko od mora,
Tamo je selo moje, tamo je Srbija.
Tamo je selo moje, tamo je Srbija.

Tamo daleko, gde cveta limun žut,
Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put.
Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put.

Tamo daleko, gde cveta beli krin,
Tamo su živote dali zajedno otac i sin.
Tamo su živote dali zajedno otac i sin.

Tamo gde tiha putuje Morava,
Tamo mi ikona osta, i moja krsna slava.
Tamo mi ikona osta, i moja krsna slava.

Tamo gde Timok pozdravlja Veljkov grad,
Tamo mi spališe crkvu, u kojoj venčah se mlad.
Tamo mi spališe crkvu, u kojoj venčah se mlad.

Bez otadžbine, na Krfu živeh ja,
Ali sam ponosno klic'o, Živela Srbija!
Ali sam ponosno klic'o, Živela Srbija!


Превод


Там далеч далеч от морето
там е селото мое там е Сърбия.
Та далеч където цъфти лимона
жълт там на сръбските войници
един е пътя бил.

Там далеч където
белите лилии цъфтят
там живота са си дали
заедно баща и син.

Там където тихо минава Морава
там ми иконата остана и моята
кръстна слава.

Там, където Тимок
поздравява Велков
град.
Там изгоря църквата ,
в която жених се млад.
Без родината в Корфу живях
но гордо изкрещях "Да живее Сърбия !"

Още от този изпълнител(и)