Аннели Никова - Под Маската превод на песента


Текст на песента

Зная как всяка болка си премълчал,
Стискал си длани, падал си в кал.
Зная какво е болка и страх-
Сам да се бориш с тях.
Пр: Но падат светлините и аз съм там.
Завесата се вдига и вече знам,
На пук на всяка болка напред продължавам и маските падат сега.

Аз до край ще си спомням целия път,
С хора които удрят те в гръб.
С хора, които дават ръка.
И побеждавам страха.
Пр: Но падат светлините и аз съм там.
Завесата се вдига и вече знам.
На пук на всяка болка напред продължавам и маските падат сега!


Превод


I know how you kept silent about every pain,
You clasped your hands,
you fell into the mud.
I know what Is pain and fear - to fight them alone.
Rf: But the lights are on and I'm there.
The curtain rises and I already know In spite of every pain I go forward and the masks fall now.

I will remember all the way,
With people hitting you in the back. With people who give a hand. And I overcome fear.
Rf:But the lights are on and I'm there. The curtain rises and I already know. In spite of every pain, I keep going and the masks are falling now!

Още от този изпълнител(и)