Danny Levan - Ти ли си превод на песента


Текст на песента

Ти ли си
това, което исках от живота си?
Въпрос на много мои лоши навици...
Не ме лъжи!
Ти ли си?

И всеки път, когато те докосвам,
отвръщаш ми студено и прогонваш ме.
И питам се - какво ли ще ми коства
да бъде с тебе само още ден?

А искаш ли от утре с теб да се сменим?
Дали ще имаш сили ти да издържиш?
Ще искаш ли с теб да се разделим?
Внимавай с мен, ще изгориш!

Ти ли си?
Това, което виждаха очите ми?
В нощите прекарани в пламъци...
Не ме лъжи!
Ти ли си?

И всеки път, когато те докосвам,
отвръщаш ми студено и прогонваш ме.
И питам се - какво ли ще ми коства
да бъде с тебе само още ден?

А искаш ли от утре с теб да се сменим?
Дали ще имаш сили ти да издържиш?
Ще искаш ли с теб да се разделим?
Внимавай с мен, ще изгориш!


Превод


Is it you?
Is this what I wanted from my life?
A matter of many of my bad habits
Don't lie to me!
Is it you?

And every time when I touch you,
you respond to me coldly
and you banish me.
And I wonder what will it cost me to be with you just one more day?
Do you want to change places with you from tomorrow?

Will you have the strength to endure?
Will you want to part with you?
Be careful with me, you will burn.

Is it you?
Is this what my eyes saw?
In the nights spent in flames...
Don't lie to me!
Is it you?

And every time when I touch you,
you respond to me coldly
and you banish me.
And I wonder what will it cost me to be with you just one more day?
Do you want to change places with you from tomorrow?

Will you have the strength to endure?
Will you want to part with you?
Be careful with me, you will burn.

Още от този изпълнител(и)