Elizabeth Gillies - You Don`t Know Me превод на песента


Текст на песента


You think you know me,
But you don`t know me.
You think you own me,
But you can`t control me.
You look at me, and there`s just one thing that you see,
So listen to me, listen to me!

You push me back, I`ll push you back,
Harder, harder
You scream at me, I`ll scream at you,
Louder, l-l-l-louder,
I`m dangerous,I`m warning you,
But you`re not afraid of me,
And I can`t convince you.

You don`t know me!

You think you got me,
But you don`t get me.
You think you want me,
but don`t know what you`re getting into.
There`s so much more to me than what you think you see,
So listen to me, Just listen to me!

You push me back, I`ll push you back,
Harder, harder
You scream at me, I`ll scream at you,
Louder, l-l-l-louder,
I`m dangerous,I`m warning you,
But you`re not afraid of me,
And I can`t convince you.

You don`t know me!

And the longer that you stay,
The ice is melting.
And the pain it feels okay, It feels okay.
Hey!

You push me back, I`ll push you back,
You scream at me, I`ll scream at you!
Lauder X9

You push me back, I`ll push you back,
Harder, harder
You scream at me, I`ll scream at you,
Louder, l-l-l-louder,
I`m dangerous,I`m warning you,
But you`re not afraid of me,
And I can`t convince you.
And I don`t have to...

I think you know me!
Превод


Мислиш си че ме познаваш,
Но не ме познаваш!
Мислиш си че ме притежаваш,
Но не можеш да ме контролираш!
Поглеждаш ме, и има само едно нещо което виждаш,
Така че ме изслушай, изслушай ме!

Буташ ме назад, ще те бутна назад,
По-силно, по-силно!
Крещиш ми, ще ти изкрещя,
По-високо! По-високо!
Аз съм опасна, предупреждавам те.
Но ти не се страхуваш от мен,
И аз не мога да те убедя.

Не ме познаваш!

Мислиш си че ме имаш,
Но не ме получаваш!
Мислиш си, че ме искаш,
Но не знаеш в какво се забъркваш.
Там има толкова много за мен, което ти си мислиш, че виждаш,
Затова ме изслушай, Просто ме изслушай!

Буташ ме назад, ще те бутна назад,
По-силно, по-силно!
Крещиш ми, ще ти изкрещя,
По-високо! По-високо!
Аз съм опасна, предупреждавам те.
Но ти не се страхуваш от мен,
И аз не мога да те принудя.

Не ме познаваш!

И колкото повече оставаш,
ледът се топи.
И болката се чувства добре, чувства се добре.
Хей!

Буташ ме назад, ще те бутна,
Крещиш ми, ще ти изкрещя!
По-силно х9

Буташ ме назад, ще те бутна назад,
По-силно, по-силно!
Крещиш ми, ще ти изкрещя,
По-високо! По-високо!
Аз съм опасна, предупреждавам те.
Но ти не се страхуваш от мен,
И аз не мога да те убедя,
И не трябва...

Мисля, че ме познаваш!

Още от този изпълнител(и)