Ofir Cohen - Kama Ahava


Текст на песента


תראה, כמה אהבה בלב,
אני אתן לך לנצח.
רק לבוא לראות כמה אהבה.
הו, כמה אני תלוי את החיוך שלך.

זה רק בשבילי ..
יפה בחלומות. .
האם אתה חיוך .. יש שתי גומות על הלחיים
כי היופי prizhlicha תשומת לב ..
אתה אהבת חיי .. תמיד ידעתי
אני אוהב אותך לעד אני נשבע!

תראה, כמה אהבה בלב,
אני אתן לך לנצח.
רק לבוא לראות כמה אהבה.
הו, כמה אני תלוי את החיוך שלך.

שנים מחפש אישה כמוך
רומנטי לב טוב .. !
אז לקחת אותי ממש הידיים שלי ..
בואו לראות את האהבה בעיניים שלך!
עם כל הנשמה שלי, באתי אליך
תראה, אני חלק odavna של החיים שלך ...

תראה, כמה אהבה בלב,
אני אתן לך לנצח.
רק לבוא לראות כמה אהבה.
הו, כמה אני תלוי את החיוך שלך.

Още от този изпълнител(и)