Havana Brown - Better Not Said превод на песента


Текст на песента

Don't you reach for the wave if you can't ride it, ride it
Don't be jumping off my grid, if you can't drive it, drive it
If you wanna play my trick, the trigger light it, light it
Say you want a bad bitch, then I buy it

All alone, let it go
Something's better not said
How you came to me like a rolling thunder
Take you there

I wanna feel my eyes rolled to the back of my head
And my heart beat pump pump pump
I wanna feel your love take me over the head
Got my body screaming one more round round round

All alone, let it go
All alone, let it go
And it feels like

Ride my engine hot hot in the traffic, traffic
You don't need that green light to get me at it, at it
If you wanna crop my body, make me criminal
If you want a bad bitch, drop me wonderful

All alone, let it go
Something's better not said
How you came to me like a rolling thunder
Take you there
I wanna feel my eyes rolled to the back of my head
And my heart beat pump pump pump
I wanna feel your love take me over the head
Got my body screaming one more round round round
I wanna feel my eyes rolled to the back of my head
And my heart beat pump pump pump
I wanna feel your love take me over the head
Got my body screaming one more round round round

All alone let it go
All alone let it go
And it feels like

And it feels like
And it feels like
And it feels like
Превод


Не можеш да достигнеш вълната,
ако не можеш да се носиш по нея.
Не скачай на мрежата ми, ако не можеш да скачаш.
Ако искаш да играеш по моите правила,
натискай спусъка! Запали го!
Кажи, че искаш лоша кучка,
тогава ще ти я купя!
Сам самичък... Остави го...
Някои неща, по-добре да останат неказани.
Така както дойде при мен, сякаш като мълния.
Вземи ме там!
Искам да се чувствам, сякаш си обърнал очите ми.
И сърцето ми да бие силно... Туп, туп, туп.
Искам любовта ти да ме превземе цялата!
Накарай дори и тялото ми да крещи!
Сам самичък... Остави го...
Сам самичък... Остави го...
И чувството е, като...
Подкарай моята гореща машина, в трафика, трафика.
Не ти трябва зелена светлина, за да ме имаш...
Аз ще дойда сама при теб.
При теб.
Ако искаш моето тяло, направи ме престъпница!
Ако искаш лоша кучка, зарежи ме! Чудесно!
Сам самичък... Остави го...
Някои неща, по-добре да останат неказани.
Така както дойде при мен, сякаш като мълния.
Вземи ме там!
Искам да се чувствам, сякаш си обърнал очите ми.
И сърцето ми да бие силно... Туп, туп, туп.
Искам любовта ти да ме превземе цялата!
Накарай дори и тялото ми да крещи!
Искам да се чувствам, сякаш си обърнал очите ми.
И сърцето ми да бие силно... Туп, туп, туп.
Искам любовта ти да ме превземе цялата!
Накарай дори и тялото ми да крещи!
Сам самичък... Остави го...
Сам самичък... Остави го...
И чувството е, като...
И чувството е, като...

Още от този изпълнител(и)