- A Shoulder To Cry On превод на песента


Текст на песента


Life is full of lots of up and downs
And the distance feels further
When you're headed for the ground
And there is nothing more painful than to let your feelings take you down
It's so hard to know the way you feel inside
When there's many thoughts and feelings that you hide
But you might feel better if you let me walk with you
By your side

And when you need a shoulder to cry on
When you need a friend to rely on

When the whole world is gone
You won't be alone, cause I'll be there
I'll be your shoulder to cry on
I'll be there
I'll be a friend to rely on
When the whole world is gone
You won't be alone, cause I'll be there

All of the times when everything is wrong
And you're feeling like
There's no use going on
You can't give it up
I hope you work it out and carry on
Side by side,
With you till the end
I'll always be the one to firmly hold your hand
No matter what is said or done
Our love will always continue on

Everyone needs a shoulder to cry on
Everyone needs a friend to rely on

When the whole world is gone
You won't be alone cause I'll be there
I'll be your shoulder to cry on

I'll be there
I'll be the one you rely on
When the whole world's gone
You won't be alone
'Cause I'll be there

And when the whole world is gone
You'll always have my shoulder to cry on
Превод


Животът е изпълнен с много възходи и падения
И разстоянието се усеща по-отдалечено
Когато си насочен към земята
И нищо не е по-болезно от това да позволиш на чувствата ти да те сринат
Трудно е да знаеш, начина по който се чувстваш вътрешно
Когато има много мисли и чувства, които криеш
Но ти може би, ще се почувстваш по-добре ако ми позволиш да повървя с теб
От твоята страна

И когато се нуждаеш от рамо, на което да поплачеш
Когато се нуждаеш от приятел, на когото да разчиташ

Когато целият свят изчезне,
ти няма да бъдеш сама защото аз ще съм там
Ще бъдa рамото на което да поплачеш
Ще бъда там
Ще бъда приятелят на когото да разчиташ
Когато целият свят изчезне,
ти няма да бъдеш сама защото аз ще съм там

По всяко време, когато всичко е погрешно / несправедливо
И ти се чувстваш сякаш
Няма нужда да продължиш
Не може да се откажеш
Надявам се да преодолееш това и да продължиш
Един до друг
Със теб до края
Винаги ще бъда този, който здраво ще държи ръката ти
Без значение какво е казано или направено
Нашата любов вечно ще продължи

Всеки се нуждае от рамо на което да поплаче
Всеки се нуждае от приятел, на когото да разчита

Когато целият свят изчезне,
ти няма да бъдеш сама защото аз ще съм там
Ще бъда рамото на което да поплачеш

Ще бъда там
Ще бъда този на когото да разчиташ
Когато целият свят изчезне
Няма да бъдеш сама защото аз ще съм там

И когато целият свят изчезне
Винаги ще имаш рамото ми, на което да поплачеш...

Още от този изпълнител(и)